Darmklachten

Wat zijn darmklachten?

Er zijn veel verschillende soorten darmklachten. Voorbeelden zijn buikpijn, darmkrampen, afwisselend obstipatie (verstopping) en diarree, slijmvorming bij de ontlasting, een opgeblazen gevoel, winderigheid of gasvorming. Soms zijn de bewegingen die de dikke darm maakt in reactie op voedsel heviger en onregelmatiger dan normaal. Dit noemen we een spastische of prikkelbare darm.

Oorzaken

Darmklachten kunnen vele oorzaken hebben en kunnen een grote invloed hebben op hoe je je voelt. Zelfs psychische klachten kunnen verband houden met darmproblemen. Vaak lijken de klachten samen te hangen met (ongezonde) voeding of een onregelmatig eetpatroon. Maar ook vezelarme diëten, stress, voedselallergie of -intolerantie, auto-immuunziekte (bijvoorbeeld ziekte van Crohn), een infectie, cafeïne, nicotine of het gebruik van laxeermiddelen of kunstmatige zoetstoffen kunnen darmklachten tot gevolg hebben.

Intake

Een goede intake is daarom erg belangrijk om een verantwoord voedingsadvies te kunnen geven. Mocht uit de intake blijken dat de klachten mogelijk een medische oorzaak hebben, dan zal altijd eerst doorverwijzing naar een arts plaatsvinden voor het stellen van de juiste diagnose. Als blijkt dat de klachten naar alle waarschijnlijkheid voortkomen uit een verkeerd voedingspatroon, dan kan ik een voedings- en beweegadvies opstellen dat erop gericht is de darmklachten en de eventueel daarmee verband houdende klachten te verminderen.